Miejskie Centrum Usług Wspólnych

 

Zgodnie z Uchwałą nr XXIII/168/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 20 czerwca 2016 r. swoją działalność rozpoczęło Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży, które zastąpiło dotychczasową jednostkę samorządową Zespół Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży. Likwidacja Zespołu była następstwem zmian ustawowych, które obligują jednostki samorządu terytorialnego do powołania CUW w miejsce dotychczasowych ZEAS-ów, ZEAPO.

Centrum zapewnia obsługę finansową, księgowo - rachunkową, sprawozdawczą oraz administracyjno – organizacyjną jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych tj.:

1) Miejskiemu Przedszkolu nr 5 w Chodzieży

    „Pod Żaglami Piątki”

2) Szkole Podstawowej nr 1 w Chodzieży

    Im. St. Staszica

3) Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży

    Im. Powstańców Wielkopolskich

4)  Miejskiemu Ośrodkowi Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży

5) Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Chodzieży